top of page

סיכום הנושאים לבגרות בהיסטוריה - בנקודות

תקופת בית שני - מעם מקדש לעם הספר

לאומיות וציונות - הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך עד 1920

מלחמת העולם השנייה והשואה

בונים מדינה במזרח התיכון - המאבק להקמת מדינת ישראל

סוגיות נבחרות בתולדות ישראל

bottom of page